tirsdag 14. juni 2011

Rødsberget i Halden


"13. januar 1660 angrep svenske tropper Fredrikshald for 3. gang på 17 måneder. En blodig beleiring som varte i 6 uker. Ca 400 norske menn var i kamp i nesten 2 uker. Svekket av kulde, tretthet, sult og mange sårede, klarte de ikke å stå i mot. De prøvde å evakuere over isen, men ble oppdaget av svenskene, og mange ble hugget ned. Ca 130 nordmenn ble drept. Svenskene fikk overtaket, men 22. februar måtte svenskene likevel gi opp og dra hjem."
 Utsikten over deler av Halden fra Rødsberget.


Det er også reist et minnesmerke på Rødsberget over falne fra 2. verdenskrig. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar